Σύνδεσμοι

 • Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείο Οικονομικών:
  https://www.gsis.gr/
 • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
  https://www.ika.gr/
 • Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού Ο.Α.Ε.Δ.:
  https://www.oaed.gr/
 • Οργανισμός Ασφάλισης Ελέυθερων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε:
  https://www.oaee.gr/
 • Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Ο.Ε.Ε.:
  https://www.oe-e.gr/oee_gr.htm
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών Ε.Β.Ε.Α.:
  https://www.acci.gr
 • Taxheaven κόμβος λογιστικής και φορολογικής ενημέρωσης :
  https://www.taxheaven.gr/
 • Φορο – Λογιστική Ενημέρωση :
  https://www.fle.gr