Αξιοπιστία

Εχεμύθεια

Συνέπεια

Εμπειρία

Ολοκληρωμένες   λογιστικές υπηρεσίες
για επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα

Page logo

Ολοκληρωμένες   λογιστικές υπηρεσίες
για επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα

Το λογιστικό μας γραφείο δραστηριοποιείται στην Πόλη του Αγρινίου  πάνω από 30 χρόνια, στη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη, εταιρειών κάθε νομικής μορφής και μεγέθους.

Η πολυετή εμπειρία μας η συνέπεια και η αξιοπιστία αποτελεί την ισχυρή βάση για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν σε καθημερινή βάση οι πελάτες μας.

Ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης, προσαρμόζουμε και την αμοιβή μας στις πιο συμφέρουσες και ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά

Υπηρεσίες

Λογιστικές

Φοροτεχνικές

Δηλώσεις Ιδιωτών